แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
31 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567 - 2569)
1 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567 - 2569)
1 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566
21 ธันวาคม 2565

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
30 พฤศจิกายน 542

433


แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

เอกสารแนบ