เทศบาลตำบลช้างซ้าย

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

เลขที่ 1/1 หมู่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-452124 โทรสาร : 077-452165
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@changsaicity.go.th