ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้เข้าร่วมเปิดโครงการหนูน้อยยิ้มสวย ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านควนราชา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนกลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้ายโดยมีคณะกรรมการฝ่ายติดตามผลการดำเนินการโครงการร่วมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้เข้าร่วมเปิดโครงการหนูน้อยยิ้มสวย ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านควนราชา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนกลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้ายโดยมีคณะกรรมการฝ่ายติดตามผลการดำเนินการโครงการร่วมในครั้งนี้ด้วย

5

12 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมีพิธีมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้แนรคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมีพิธีมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้แนรคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

6

12 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการดำเนินการคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมขุนกุญชร เทศบาลตำบลช้างซ้าย 
โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบในห้วข้อ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566)
- รูปแบบการเขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน
- ข้อบังคับคณะกรรมการชุมชนว่าด้วยการเงิน การคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำแผน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการดำเนินการคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมขุนกุญชร เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบในห้วข้อ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566) - รูปแบบการเขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน - ข้อบังคับคณะกรรมการชุมชนว่าด้วยการเงิน การคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดทำแผน

5

4 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร เจ้าพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมจักกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖" ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร เจ้าพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมจักกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖" ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

24

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2567
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานเปิดพิธี โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร การทำซาลาเปาทับหลี ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2567 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ซึ่งโครงการดังกล่าส เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย กับ สถาบันวิจัยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2567 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานเปิดพิธี โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร การทำซาลาเปาทับหลี ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2567 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ซึ่งโครงการดังกล่าส เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย กับ สถาบันวิจัยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

20

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. 
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนบ้านควนราชา โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้าย ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนบ้านควนราชา โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้าย ปีงบประมาณ 2567

5

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเปิดพิธีโครงการแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ประจำปี พ.ศ.2567 
โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ประจำปี พ.ศ.2567 
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสส.ธานินทร์ นวลวัฒน์ สจ.นิโรจ นวลวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผอ.รพ.สต.ช้างซ้าย​ ผอ.รพ.สต.บ้านกงตาก​ อสม.​ อป.พร. ​เข้าร่วมงานด้วย

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเปิดพิธีโครงการแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ประจำปี พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ประจำปี พ.ศ.2567 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสส.ธานินทร์ นวลวัฒน์ สจ.นิโรจ นวลวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผอ.รพ.สต.ช้างซ้าย​ ผอ.รพ.สต.บ้านกงตาก​ อสม.​ อป.พร. ​เข้าร่วมงานด้วย

23

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ตราเทศบาลตำบลช้างซ้าย

ตราเทศบาลตำบลช้างซ้าย

28

23 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ สังกัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย
ทั้งนี้ นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ สังกัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย ทั้งนี้ นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์

222

14 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 เมษายน 2567
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลช้างซ้าย กลุ่มเครือข่ายยุทธศาสตร์ ร่วมกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2567 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย 
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน"วันเทศบาล" ประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567
จากนั้น นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
จากนั้นได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับผู้นำท้องที่และประชาชนในเขตพื้นที่ ทำความสะอาดและเก็บขยะ ณ บริเวณวัดปากคู 
จากนั้นร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ สมัครสมานสามัคคี โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.เกมส์เอวเธอเด้ง 2.เกมส์เก้าอี้ดนตรี 3.เกมส์ใบ้คำ

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลช้างซ้าย กลุ่มเครือข่ายยุทธศาสตร์ ร่วมกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2567 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน"วันเทศบาล" ประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 จากนั้น นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น จากนั้นได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับผู้นำท้องที่และประชาชนในเขตพื้นที่ ทำความสะอาดและเก็บขยะ ณ บริเวณวัดปากคู จากนั้นร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ สมัครสมานสามัคคี โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.เกมส์เอวเธอเด้ง 2.เกมส์เก้าอี้ดนตรี 3.เกมส์ใบ้คำ

989

25 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1014

17 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง

กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง

1043

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ช้างซ้ายคัพ2024

ช้างซ้ายคัพ2024

1035

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอปพร ประจำปี พ.ศ.2024

วันอปพร ประจำปี พ.ศ.2024

1106

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและครูเเละนักเรียนในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย ได้เข้าร่วมการจัดงาน “MOI Waste Bank Week 
- มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” 
- พิธีเปิดธนาคารขยะเทศบาลตำบลช้างซ้าย 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kick Off การขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะ” ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและครูเเละนักเรียนในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย ได้เข้าร่วมการจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” - พิธีเปิดธนาคารขยะเทศบาลตำบลช้างซ้าย - การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kick Off การขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะ” ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

1130

15 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้ายระหว่างเทศบาลตำบลช้างซ้ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุมขุนกุญชร เทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย

ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้ายระหว่างเทศบาลตำบลช้างซ้ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุมขุนกุญชร เทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย

1424

28 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1429

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และอปพร.เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และอปพร.เทศบาลตำบลช้างซ้าย ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567

1787

3 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย นายวิชัย สุบรรณ์ นายเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและบุคคลากรเทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมอบหมายนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย นายวิชัย สุบรรณ์ นายเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและบุคคลากรเทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมอบหมายนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2567

1122

14 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

63

2 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...