รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (เม.ย.64)
1 เมษายน 2564

0


แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (เม.ย.64)

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (ก.พ.64)
2 กุมภาพันธ์ 2564

0


แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (ก.พ.64)

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (ม.ค.64)
7 มกราคม 2564

0


แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (ม.ค.64)

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (ต.ค.63)
2 ตุลาคม 2563

0


แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (ต.ค.63)

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (ธ.ค.63)
2 ตุลาคม 2563

0


แบบรายงานผลการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด (ธ.ค.63)

เอกสารแนบ
รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำ (พฤศจิกายน 2563)
30 พฤศจิกายน 542

0


ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำ (มีนาคม 2564)
30 พฤศจิกายน 542

0


ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564