ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ซื้อเรือยาวสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทางน้ำ จำนวน ๒ ประเภท รวม ๒ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

จ้างเหมาสร้างห้องน้ำ สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมนันทนาการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2968 สุราษฎร์ธานี (เช็คระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

โครงการติดตั้งระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-04-09

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ช้างซ้าย(หน้า รร.บ้านห้วยชัน) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยตันหยง หมู่ที่ ๙ สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

จ้างเหมาบริการ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม และเสาไฟแสงสว่างกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ้างทำป้ายไวนิล โครงการธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

เช่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09