ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงมหาดไทย กลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 เพลง
19 กันยายน 2566

2417


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงมหาดไทย กลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 เพลง ได้ที่นี่

เพลง เกิดมาเป็นนายกฯ
เพลง คิดถึง อปพร. คนดี
เพลง ชื่นใจฮิ
เพลง บายใจหรอย
เพลง ม่วนซื่นโฮแซว
เพลง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋
เพลง รีรีรี