ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงเรียนวัดกงตาก หมู่ที่ 4 ตำบลช้างซ้าย ครั้งที่ 2
7 กันยายน 2566

2405


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงเรียนวัดกงตาก หมู่ที่ 4 ตำบลช้างซ้าย ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่