รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานประเมิณความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ2565
7 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประเมิณความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ2565 ได้ที่นี่
รายงานประเมิณความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ2565
7 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประเมิณความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของปี พ.ศ. 2565
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของปี พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
2 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
2 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564
29 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการความพึงพอใจ
30 พฤศจิกายน 542

0


รายงานผลความพึงพอใจ

เอกสารแนบ