ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2566
19 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมูลผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร รอบเดือนตุลาคม 63- มีนาคม 64
13 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร รอบเดือนตุลาคม 63- มีนาคม 64 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการทางสังคม
13 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการทางสังคม ได้ที่นี่