กำหนดสมัยประชุมสภา
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567
29 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565และสมัยประชุมสมัยแรก 2566
7 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565และสมัยประชุมสมัยแรก 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประ
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ