รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน e-plannacc
25 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน e-plannacc ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
1 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย รอบ 12 เดือน
5 เมษายน 2564

0


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย รอบ 12 เดือน

เอกสารแนบ