การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศแนวทางปฏิบัติในการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อต้านการทุจริต
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศแนวทางปฏิบัติในการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

เอกสารแนบ