สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนมีนาคม 2565
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนมีนาคม 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
11 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมกราคม 2565
8 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมกราคม 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement:e-GP) ประจำเดือนธันวาคม 2564
11 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement:e-GP) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
7 ธันวาคม 2564

0


รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
2 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
26 เมษายน 2564

0


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2563

เอกสารแนบ