รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)
25 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานรายจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เดือนมีนาคม 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานราบจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เดือนมีนาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ