รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน e-plannacc
30 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน e-plannacc ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
8 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
13 พฤษภาคม 2564

0


แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2564)
13 พฤษภาคม 2564

0


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
7 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26 เมษายน 2564

0


รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26 เมษายน 2564

0


รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ