แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลช้าง ซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 – 2570
1 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 – 2570
1 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2565-2568
2 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2565-2568 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2565-2568
2 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2565-2568 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
1 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 เมษายน 2564

0


แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564
5 เมษายน 2564

0


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ