รายงานทางการคลัง
รายงานทางการเงิน เดือนมีนาคม 2567
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1 เมษายน 2567

0


รายงานทางการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2567
5 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
7 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566
17 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงายการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
17 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการรับ - การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)
11 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2566
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566
4 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566
3 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
7 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566
7 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
2 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566
8 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ