แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567
27 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 ตุลาคม 2565

110


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำ (พฤศจิกายน 2563)
30 พฤศจิกายน 542

2


ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำ (พฤศจิกายน 2563)
30 พฤศจิกายน 542

2


ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำ (มีนาคม 2564)
30 พฤศจิกายน 542

0


ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างของประจำเดือนมีนาคม 2564