แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
10 ตุลาคม 3109

0


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2566
28 ตุลาคม 2565

124


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 ตุลาคม 2565

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
19 มกราคม 2565

211


รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ
เล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8 เมษายน 2564

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 ตุลาคม 2563

205


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงาน 2563
30 พฤศจิกายน 542

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงาน 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 พฤศจิกายน 542

240


แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ