ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 เมษายน 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
3556
14 เมษายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 13 เมษายน 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย