ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2566 โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ ผอ.ศูนย์ อปพร. อ่านสารเนื่องในวัน อปพร. พร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลอกคลองพระปิด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงงานเทศบาล
2466
22 มีนาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 22 มีนาคม 2566 โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ ผอ.ศูนย์ อปพร. อ่านสารเนื่องในวัน อปพร. พร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลอกคลองพระปิด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย