ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ..ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้
2460
14 มกราคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ..ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้ ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย