ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เครือข่ายโคก หนอง นา” ภายใต้ โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดย นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอกาญจนดิษฐ์ ณ แปลงนายเทพศิลป์ ผ่องแก้ว ม.11 บ้านต้นหมัก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2482
9 กุมภาพันธ์ 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เครือข่ายโคก หนอง นา” ภายใต้ โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดย นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอกาญจนดิษฐ์ ณ แปลงนายเทพศิลป์ ผ่องแก้ว ม.11 บ้านต้นหมัก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย