ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต

เรื่อง :   การฉีดวัคซีนโควิด19  8/19/2021 [1:17:38 PM]
IP Adress : 171.6.231.85
 
เนื่องจากมีลูกหลานที่ไปทำงานในอำเภอเมืองแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจึงได้ลงทะเบียนฉีดแต่ลงไม่ได้เนื่องจากมีทะเบียนบ้านอยู่อ.กาญจนดิษฐ์ไม่ทราบว่าทางอำเภอมีวัคซีนสำหรับลูกหลานในอ.กาญจนดิษฐ์บ้างไหมเคยลงทะเบียนกับอสม.แล้วแต่ก็ยังเงียบค่ะจึงเรียนถามมายังผู้ที่เกี่ยวข้องขอทราบคำตอบเรื่องวัคซีนด้วยคะ
จากคุณ : ศรัญญา
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ