ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต

เรื่อง :    ขอเชิญประ่ชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ  4/5/2021 [9:32:14 AM]
IP Adress : 184.22.76.76
 

ขอเชิญประ่ชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ

จากคุณ : ชยกฤติ ไทยเกิด
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ